Gardens of South Bohemia

by centreforthefuture

FOR IMMEDIATE RELEASE
M. Livingston and V. Cilek bring “Gardens of South Bohemia” to Prague

Prague, Czech Republic, June 30, 2015

The Centre for the Future is pleased to announce the exhibition of photographs revealing Gardens of South Bohemia where in the words of the renowned landscape architect Laurie Olin “ . . . a serenity and calm that are rare in urban life for many today, we find in the photographs Livingston has made in the Czech Republic.”

Some of the images on exhibition are featured in the recently published by University of Pennsylvania Press “To Breathe with Birds” by Vaclav Cilek.

Both Morna Livingston and Vaclav Cilek will be present at the opening of the exhibition on Thursday, July 9th  at 16:00 in the main lobby of the National Technical Library. Morna will introduce the exhibition and Morna and Vaclav will discuss their work together.

The exhibition is supported by the Centre for the Future and the Landscape and Architecture in the Department of Spatial Planning of the Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague.

Further information is available by contacting Henry W. A. Hanson IV: henry@centreforthefuture


TISKOVÁ ZPRÁVA
M. Livingston a V. Cilek vezou „Zahrady z jižních Čech“ do Prahy

Praha, Česká republika, 30.června 2015

Centrum pro budoucnost s potěšením oznamuje konání výstavy fotografií, odhalujících zahrady jižních Čech, kde podle slov proslulého krajinářského architekta Laurie Olin “ Vyrovnanost a klid, které jsou každodenně vzácné v městském životě, najdeme na fotografiích paní Livingston, které  vznikly v České republice. „

Některé z obrazů výstavy jsou obsaženy v nedávno vydané knize pod záštitou University of Pennsylvania Press  “To Breathe With Birds” (Dýchat s ptáky) od Václava Cílka. Kniha je vydána jak v angličtině, tak i v češtině.

Oba, Morna Livingston a Václav Cilek budou přítomni při zahájení výstavy ve čtvrtek 9.července v 16:00 v hlavní hale Národní technické knihovny. Morna představí výstavu a společně pak budou  diskutovat o své práci.

Výstava je podporována střediskem pro budoucnost krajiny a architektury v odboru územního plánování Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze.

Další informace jsou podá pan Henry WA Hanson IV. na email adrese: henry@centreforthefuture


Poster / plakát:

zahrady